Edikoop Ölüm Yardım Fonu

EDİ-KOOP

ÖLÜM YARDIMLAŞMA FONUNA KATILIM : Edi-Koop Tüketim Kooperatifine ortak olan her ortak aynı zamanda ölüm yardım fonuna da üye olabilir. Ortaklığının başladığı aydan itibaren ortaklığının devamı süresince yönetim kurulunca belirlenen aidatını da düzenli olarak ödeyecektir. Ölüm yardım fonuna ortak olanlar aylık aidat olarak 2014 yılı için belirlenen 3,50 TL. ölüm yardımı aidatını ödemeyi taahhüt ederler.

YARDIMDAN FAYDALANMA ŞEKLİ : Ortakların yardımdan faydalanabilmesi için öncelikle kendisinin Ölüm yardım fonunda aktif durumda en az 6 ay öncesinden ortak olmuş olması gerekmektedir. Yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılanlar ile kendi istekleri ile ortaklıktan ayrılanlar bu yardımdan yararlanamaz. Ayrılmaları halinde yine bu fon için yapmış oldukları ödemeler için hak talep edemezler.
Yardımdan yararlanmak isteyen ortak ya da varisleri Kooperatifin istediği belgeleri (Ölüm raporu yada defin ruhsatı ile nüfus cüzdanı fotokopisi) ibraz etmesi gerekmektedir. Ortağın bu yardımdan faydalanma süresi vefatın gerçekleştiği tarihten itibaren 6(altı)aydır. Bu süreden sonra yapılan talepler karşılanmaz.

Ortaklarımızın kendilerinin ve/veya 1.derece yakınlarının (eş, çocuk, kendisi) vefatı halinde o yıl için belirlenen memur katsayısı x 3000 tutarında karşılıksız ölüm yardımı ödemesi yapılır. 2.derece yakınlarının (anne, baba, kardeş) ölümünde ise aynı oranda 3 taksitte tahsil edilmek üzere borç olarak verilmektedir. Ödeme ortağın kendisine ya da varislerine(Öncelikle eşi eğer eşi yoksa oğlu veya kızı) ödenir

Ölüm Yardım Fonu Başvuru Formu

Başvuru Formu için tıklayınız