Edikoop Biriktirme Kredi Fonu

EDİ-KOOP

AMAÇ : Kooperatifimiz ortaklarını tasarrufa teşvik ederek ortaklıkları süresince ve talep etmeleri halinde faizsiz kredi kullanmalarına imkan vermek, ortaklıktan ayrılmaları halinde ise toplu olarak bir birikime sahip olmalarını sağlamaktır.

KATILIM : Edi-Koop Tüketim Kooperatifine ortak olan her ortak aynı zamanda yardımlaşma fonuna da üye olabilir. Edi-Koop Ortağı olmadan yardımlaşma fonuna üye olunamaz. 2018 yılı ve önceki yıllarda kooperatif ortağı olmadan yardımlaşma fonuna üye olanlardan; çalışan üyelerin üyelikleri devam edebilir; emekli olmaları halinde ise birikimleri iade edilerek yardımlaşma fonu üyeliği sonlandırılır. Ortaklığının başladığı aydan itibaren ortaklığının devamı süresince taahhüt ettiği miktarda aidatını da düzenli olarak ödeyecektir. Yardımlaşma fonuna ortak olanlar Yönetim Kurulunca belirlenen 2022 yılı için aylık aidat olarak en az 10 TL. en çok 100,00 TL aidat ödemeyi taahhüt edebilirler.

KREDİ KULLANIMI : Yardımlaşma fonuna ortak olan herkes ortaklığa kabulünden itibaren 10(on) ay sonra kredi kullanabilir. Krediden yararlanmak isteyen ortağımızın Kooperatife kredi borcunun bulunmaması gerekir. Kredi kullanmak isteyen ortağın muhasebe servisimize şahsen başvuru yapması yeterlidir. Krediler ortağın kendisine yada yazılı olarak bildireceği kişilere ödenir. Kullandırılan Kredi tutarından geri ödeme taksit sayısına göre yönetim kurulunun belirlemiş olduğu tutarlar kesinti yapılarak yardımlaşma fonuna aktarılır. Krediler son kredi taksitinin ödemesinin yapıldığı aydan sonraki ilk ayda ayın 15'i ile 25'i arasında talep edilebilir.Kredi talepleri bu tarihlerin dışında karşılanmaz.

ORTAKLIKTAN ÇIKIŞ : Ortak yardımlaşma fonunda birikmiş olan parasını defaten talep edebilir. Bu durumda birikimi ortaktan alınacak bir dilekçe ile ortağa iade edilir ve yardımlaşma fonu üyeliği son bulur.

KREDİ MİKTARI VE GERİ ÖDEME : Her ortak birikmiş aidatının en fazla 2(iki)katına kadar kredi kullanabilir. Kredi geri ödemeleri ortağın isteğine göre 6 aydan 20 aya kadar taksitlendirilir.

Yardımlaşma Fonu Başvuru Formları

Başvuru Formu için tıklayınız

Muvafakat(VAKIFBANK) için tıklayınız

Muvafakat(TEB) için tıklayınız

Kredi Talep Formu için tıklayınız